Johann Sebastian Bachs orgelverk - en handbok

Pris: 389 kr

Förlag
Bo Ejeby Förlag
Artikelnummer
NOT88316547
Utgiven år
2011
Antal sidor
464
Format
170x239
Lagerstatus
I lager
För första gången på svenska presenteras Johann Sebastian Bachs samtliga orgelverk i en handbok som vänder sig till både interpreter och lyssnare. Bokens författare är organisten och pedagogen Hans Fagius.
Boken inleds med en kortfattad biografi över Bachs liv och om hans verksamhet som organist vid hov och i kyrkor. I denna första del berättar Fagius också om de orglar som Bach spelade på och redogör för orgelmusikens funktion under barocken. Läsaren får även inblickar i Bachs musikaliska språk och hans intresse för talsymbolik och musikalisk retorik.
Bokens huvuddel utgörs av verkbeskrivningar av Johann Sebastian Bachs alla orgelverk. Varje genre och varje samling inleds med en kort berättelse om bakgrund och innehåll. Verken beskrivs i detalj och med värderande synpunkter. Hans Fagius ger också förslag till hur styckena kan registreras och reflekterar kring verkens interpretation. Ett stort antal illustrerande notexempel förtydligar resonemangen. På den medföljande, nyinspelade CD:n presenterar Hans Fagius ett antal representativa verk från olika perioder och i olika stilar, däribland två stycken som är nyupptäckter från senare år.

Författaren Hans Fagius är sedan 1989 professor vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som en av Sveriges allra främsta och mest aktiva konsertorganister har han visat ett speciellt intresse för barockens musik. Bland annat har han genomfört flera konsertserier med all orgelmusik av Bach och även gett ut en komplett inspelning av samtliga dessa verk. Hans Fagius är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.