Kontakta oss

Telefonnummer
08-753 79 96

E-postadress
info@notpoolen.com

Postadress
NotPoolen AB
Box 42026
12612 Stockholm

Besöksadress
Västberga allé 5
Hägersten

E-postformulär

Betalningsinformation

bankgiro: 5582-1565

För betalning från utlandet:
IBAN: SE39 8000 0843 1900 3080 1948
swift code: SWEDSESS

Organisation

NotPoolen AB ägs till 40 % av Jaller Klädcenter AB, till 40 % av Urban Dahlberg och till 20 % av Notfabrikens VD Ingemar Hahne. Styrelsen består av Hans Desmond (ordförande), Urban Dahlberg och Ingemar Hahne. Bolagets VD är Urban Dahlberg.

Verksamhet

Bolagets verksamhet består av notsättning samt notutgivning och not- och bokförsäljning via internet, både i fysisk och i digital form. NotPoolen är sedan 2003 medlem i Musikförläggarna (f.d. Svenska Musikförläggareföreningen - SMFF).

Historik

1988 startade Urban Dahlberg HB NotPoolen för notsättning och utgivning av enstaka notpublikationer. 2000 ombildades NotPoolen till aktiebolag, och byggandet av hemsidan www.notpoolen.com tog sin början. Portarna till "Sveriges närmaste nothandel" slogs upp i mars 2003. Året innan, 2002, köptes Warner/Chappells notavdelning av NotPoolen som (tillsammans med Peter Lindqvist och Ingemar Hahne) bildade musikförlaget Notfabriken Music Publishing AB. Sedan 2008 ägs Notfabriken till 100 % av NotPoolen. 1 februari 2022 förvärvades samtliga aktier i NotPoolen AB av Gehrmans Musikförlag.

www.notpoolen.com
www.notfabriken.se