Kontakta oss

Telefonnummer
08-753 79 96

E-postadress
info@notpoolen.com

Postadress
NotPoolen AB
Box 21
18211 Danderyd

Besöksadress
Vendevägen 85 B
Danderyd

E-postformulär

Betalningsinformation

bankgiro: 5582-1565

För betalning från utlandet:
IBAN: SE39 8000 0843 1900 3080 1948
swift code: SWEDSESS

Organisation

NotPoolen AB ägs till 40 % av Jaller Klädcenter AB, till 40 % av Urban Dahlberg och till 20 % av Notfabrikens VD Ingemar Hahne. Styrelsen består av Hans Desmond (ordförande), Urban Dahlberg och Ingemar Hahne. Bolagets VD är Urban Dahlberg.

Verksamhet

Bolagets verksamhet består av notsättning samt notutgivning och not- och bokförsäljning via internet, både i fysisk och i digital form. NotPoolen är sedan 2003 medlem i Musikförläggarna (f.d. Svenska Musikförläggareföreningen - SMFF).

Historik

Som notsättningsbyrå har NotPoolen funnits sedan 1989. 2000 ombildades NotPoolen till aktiebolag, och byggandet av hemsidan www.notpoolen.com tog sin början. Portarna till "Sveriges närmaste nothandel" slogs upp i mars 2003. Året innan, 2002, förvärvades Warner/Chappells notavdelning av NotPoolen som (tillsammans med Peter Lindqvist och Ingemar Hahne) bildade musikförlaget Notfabriken Music Publishing AB. Sedan 2008 ägs Notfabriken till 100 % av NotPoolen. 2009 bildades musikförlaget Mars Music AB tillsammans med bolagets VD Lars Wiggman. Mars Music ägs till 50 % av NotPoolen och till 50 % av Lars Wiggman.

www.notpoolen.com
www.notfabriken.se
www.marsmusic.se