Arno Gullberg - musikern, myterna, människan

Arno Gullbergs dotter Anna-Karin och KG Johanssondoktorerade 2002, med bara några månaders mellanrum, på Musikhögskolan i Piteå.Anna-Karin skrev om musiksmak hos musikstuderande och andra studerandegrupper,medan KG undersökte hur rockmusiker bär sig åt för att gehörsmässigt lära innya låtar. Samarbetet ledde med tiden till en helt ny form av musikutbildning,BoomTown i Borlänge, där band som till exempel Sabaton har vässat sina idéer.

Eftersom det långa samarbetet handlade om rock och även jazzinom utbildning, särskilt högre musikutbildning, var det naturligt att Arnoskulle både diskuteras och själv vara med i samtalen. Arno Gullberg kan havarit den förste som började undervisa i jazz, eller ”gehörsspel” som ämnetkallades, inom högre musikutbildning åtminstone i Norden – på FramnäsFolkhögskola utanför Piteå, 1971. För den som tänker djupare på vad denundervisningen innebar dyker snabbt många problem upp: Vad betyder ”gehörsspel”egentligen? Hur går det till att undervisa i jazzmusik? Vad är ”improvisation”,och måste den förmågan vara medfödd eller kan den läras? Hur mycket resurserfinns det på en utbildning som till nittiofem procent bevarar det ”klassiska”musikarvet, och hur ser lärarna på den sidan på nymodigheterna?

Ännu mer intressant blir det om vi tänker på att Arno intealls ville undervisa. Han var musikant in i märgen – han ville spela, men redanpå sextiotalet kom rockmusiken, som innebar att jazzmusiker fick färrespeltillfällen.

Anna-Karin och KG bestämde sig till slut för att skriva enbok om Arno. Berättelsen om Arno Gullbergs liv speglar vad som hände medjazzmusiken när rockmusiken tog över, den visar något om hur svenskmusikutbildning förändrades när både jazz och rock kom på schemat – och deninnehåller både myterna om musikern och ett nära porträtt av människan.


Köp Arno Gullberg - musikern, myterna, människan här