NotPoolen stödjer Läkare Utan Gränser


För varje ex. av böckerna Svenska Visor och Svenska Visor - gröna samlingen som NotPoolen säljer under december månad skänker vi 50 kronor till Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.