Min blockflöjtsbok - del 2

Pris: 159 kr

Förlag
Notfabriken Music Publishing AB
Artikelnummer
9789186825621
Utgiven år
1994
Antal sidor
80
Format
G5 (169x239)
Lagerstatus
I lager
Denna bok är en direkt fortsättning på "Min blockflöjtsbok - del 1" och har, i likhet med den, genomgått en ordentlig omarbetning. Materialet är mer omväxlande och mer komplett.
Melodierna är valda med tanke på att eleverna ska känna igen sig och få motivation att ta itu även med svårare tekniska och rytmiska uppgifter.
Renässans- och barockmusiken har tyvärr ofta svårt att fånga 9-10-åringar, speciellt om den innebär nya svårigheter. Därför lyser den här nästan helt med sin frånvaro.
Min ambition har i första hand varit att göra eleverna ordentligt förtrogna med flöjten och att söka inspirera till fortsatt musicerande.

Gertrud von Matérn